Wyszukiwarka hoteli dla odpoczynk w Palandze, Klajpedzie, Wilnie.

Paneweżys

(4.1) ocen: 10

Poniewieżys – jedno z największych miast Litwy, piąty wzgldem ludności w kraju. Przy tym nie można powiedzieć, że Ponewieżys był bardzo popularny wśród gości republiki. To miasto więcej przemysłowe, niż turystyczne. Chociaż służbowa turystyka i tranzytowe potoki (przez miasto przechodzi jedna z najważniejszych w kraju autostrad Wilno-Ryga) pozwalają Poniewieżowi odgrywać ważną rolę we wspólnej infrastrukturze turystycznej Litwy.

Poniewieżys stoi nad rzeką Niawieżys - dopływ Niemna, która w rzeczywistości, dała nazwę miasta. Stworzycielem miasta jest uważany Wielki Księć Litewski Aleksandr. Jego dekret o nadaniu ziem obszarów wsi Ramigala lokalnemu kapłanu, wymagając od jego zbudować tu swój kościół. 7 września 1503 - data podpisania listów - jest uważana za oficjalne rozpoczęcia historii miasta. W 2003 r., w Panevezys,w jego pięćsetlecie, wzniesiono pomnik księcia Aleksandra.

Centralny plac miasta Łajswies nie nie różni się od innych placów. Może tylko budynkiem w stylu « radzieckich dni powszechnich » - największty hotel Poniewieża « Niawieżys ». Zato rozmieszczony niedaleko od niej park Sianwagies – bardzo przytulne miejsce dla podróży. Park ozdobiony rzeźbą znanych rzeźbiarzy litewskich: Bukasa, Smilingisa i innych. W ogóle, różnorodność rzeźb w Poniewieżu już dawno staje się synbolem miasta.

Wśród głównych miejsc kultu w Paneweżys jest najstarszy kościół miasta – Kościół Świętej Trójcy (pierwsza połowa 18 wieku). Los kościóła powtarza los całej Litwy. W swojej historii kościół miał być i kościołem prawosławnego (podczas wejścia Litwy do imperium rosyjskiego), a także pawilonem wystawowym (w ZSRR). Katolicy byli w stanie odzyskać kościoła tylko w 1989 roku.

Szczególnią chlubę Paneweżysa są jego teatry. Teatr dramatyczny Poniewieża jest znany poza granicami Litwy. Jest w mieście unikalny teatrzyk lalkowy, który występuje na wozie (prawda, tylko latem)

Ważny transportowy węzeł(przez Poniewieżys przechodzi supernowoczesna trasa « Wia Bałtyk », łączącą Wilno i Rygę). Nic dziwnego, najbardziej masowy rodzaj turystyki w mieście – tranzytowy. Także osobliwość miasta jest najstarsza w Europie kolej wąskotorowa, założona jeszcze w 1899 roku. Droga działa dotychczas. Tą drogą każdy człowiek może przejechać do sąsiedniego z Poniewieżem miasta Anikszczaj.

Głosowanie

Wybierzcie ocenę:  

Komentarze (0)

Nie ma komentarzy

Kurs lita litewskiego

Euro 1 EUR  =  3.45 LTL
Dolar Amerykański 1 USD  =  2.84 LTL
Polskich złotych 1 PLN  =  5.03 LTL
z 31.12.2014 Więcej

Uwaga! Uwaga!
Polsko-litewski tłumacz online
Uwaga! Uwaga!