Wyszukiwarka hoteli dla odpoczynk w Palandze, Klajpedzie, Wilnie.

Ekonomika Litwy

(4.6) ocen: 10

Do niedawnych czasów niewolno było powiedzieć o gospodarce Litwy, że jest industrialną. Wciągu swojej historii, licząc od epoki WKL i kończąc odcinkiem czasu, kiedy Litwa wchodziła do składu ZSRR, to pastwo bałtyckie było wiadome jako rejon handlowy, gdzie się rozwijało przede wszystkim rolnictwo.

Struktura litewskiej ekonomiki zaczęła zmieniać się w 2001 roku. Od tej chwili sektor rolniczy zaczął ustępować swoje pozycje technologicznemu. W ostatnie pięć lat przemysł Litwy stanowi główną siłę wzrostu ekonomicznego kraju. Duża część od 10 miliardów corocznych inwestycji, które otrzymuje ekonomika Litwy, są skierowane na przemysłowe dziedziny. Dzisiaj główne z nich w Litwie są uważane przemysł przetwarzania, transportowa dziedzina, energetyka, budownictwo i telekomunikacje.

Podstawowymi inwestorami w Litwie stają się przygraniczna Polska i Rosja a także Dania, Szwecja i Niemcy. Po sferze produkcji podstawowe inwestycje w Litwie – skierowane na finansowy sektor i handel. Najwybitniejsze towarzystwa-inwestatorzy - szwedzko-fiński Telia/Sonera (Lietuvos Telekomas), polski Orlen (przetwórstwo ropy naftowej Litwy), duński Tele Danmark (Bite GSM), amerykański tytoniowy olbrzym Philip Morris i skandynawski browarny związek Carlsberg. Na ich część jest przypada koło 1 miliarda Euro.

Towary, które tworzą podstawę litewskiego eksportu - to są maszyny, obrabiarki, paliwo, środki transportu i tekstyliu. Wśród produktów spożywczych Litwy podstawową część stanowi eksport litewskiego seru, którego dostarczalą w dziesiątki krajów świata.

Waluta Litwy - to litewski lit. Kurs wymiany litu do Euro zestawia przykładowo 3,5 litu za 1 Euro. W najbliższej perspektywie lit obiecuje zostawać podstawową walutą kraju. Włączanie Litwy w Eurostrefę, z decyzji Komisji Europejskiej stanie się możliwe nie wcześniej 2010 roku.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne, które Litwa pokazuje w ostatnie lata, mogą służyć jako powód dla dumy narodowej. Z trzech krajów bałtyckich w Litwie najbardziej wysokie tempo wzrostu PKB. Średni wzrost PKB w ciągu okresu 2006 - 2008 g. zestawił koło 6 % na rok.

Po wstąpieniu do UE Litwa stała się głównym centrum tranzytowym, który wiąże kraje UE z Rosją. Port Kłajpedy w Litwie liczy się jednym z największych we Wschodnim Bałtyku. Do tego zaś on dostępny wciągu całego roku, bo staje się jedynym niezamarzającym portem regionu. Oprócz tego, przez terytorium Litwy przechodzą dwie transportowe magistrale ogólnoeuropejskiego znaczenia: droga północ-południe i kolejowe drogi, które łączą kraje Północnej, Centralnej i Wschodniej Europy.

Głosowanie

Wybierzcie ocenę:  

Komentarze (0)

Nie ma komentarzy

Kurs lita litewskiego

Euro 1 EUR  =  3.45 LTL
Dolar Amerykański 1 USD  =  2.84 LTL
Polskich złotych 1 PLN  =  5.03 LTL
z 31.12.2014 Więcej

Uwaga! Uwaga!
Polsko-litewski tłumacz online
Uwaga! Uwaga!