Wyszukiwarka hoteli dla odpoczynk w Palandze, Klajpedzie, Wilnie.

Historia Litwy

(3.4) ocen: 34

Historia Litwy

Historia Litwy jak i historia każdego innego państwa stanowi ogromną część atrakcyjności kraju w oczach turysty. Przecież, na przykład, Koloseum w Rzymie - to kupa kamieni, złożonych w szczególnym porządku. I odżywają te kamienie dzięki wspomnieniom o odbywających się na arenie wydarzeniach i powiązanych z nimi legendach.

Tak i Litwa, w której dotychczas zachowało się mnóstwo zamków, starych młynów i starych rzemiosieł, przeprowadza z nieżywego żywe, dzięki licznym faktom i legendom, które dzisiaj na tyle posplątali się, że odróżnić jedno od innego nie tak prosto.

Jądro historii terażniejszej Litwy zestawia okres średniowiecza. W przedziale od 13 do 16 wieku Litwa była jednym z największych państw Europy – Wielkim Księstwem Litewskim. Księstwo rozciągało się od Bałtyckiego do Czarnego morza i włączało terytorium obecnych Litwy, Białorusi i Ukrainy. W różnych czasach stolica księstwa znajdowała się w Wilnie, Kiarnawie i Nowopiersiu (Białoruś). Litwa dotychczas czci wielkich książąt tego czasu: Mindowga – pierwszego Wielkiego Litewskiego Księcia, Witolda i Giediemina.

W końcu 16 wieku zaczęło się gaśnięcie sławy Wielkiego Księstwa. Początkiem końca pierwszego litewskiego państwa można uważać unię, podpisaną między WKL a Rzecz Pospolitą w mieście Lublin w 1569 roku. Wtedy Litwa straciła część swoich praw, a jej ludność stanęła gwałtownie brać polskie wartości i tradycje.

18 powiek ustawił ostateczny punkt w historii księstwa. Osłabione po Północnej wojnie państwo związkowe Polski i WKL zostały zmuszone do kapitulowania przed potężną Imperium Rosyjską. Po trzech podziałach Rzeczy Pospolitej, terytorium obecnej Litwy znalazła się w składzie Rosji.

Po dwóch wiekach rozpętała się Pierwsza Wojna Światowa, po zakończeniu której Litwa mogła znów odzyskać niepodległość. W 1920 roku była stworzona pierwsza niezależna republika Litewska, przetrwawsza do 1939 roku. Ten rok był się następną tragedią dla Litwy: ZSRR i Niemcy podpisały tajną umowę (pakt Mołotow-Ribbentrop) o podziale Litwy. W 1941 roku Litwa była okupowana przez niemiecko-faszystowskie wojska. W 1944 roku Litwę zdobyły wojska radzieckie. Dzisiaj okres z 1944 po 1991 lata pewni Litwini nazywają « czasem radzieckiej okupacji ».

Przetrwawszy 50 lat w jakości « suwerennej » Litewskiej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki, w 1991 roku Litwa, w licznym dziękując ludowemu ruchu za niepodległość « Sajudis », ogłasza o swojej rzeczywistej suwerenności i wystąpieniu ze składu ZSRR. Za ostatnie znaczne wydarzenie w historii kraju być może uważany 1 maja 2004 roku kiedy Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej.

Tak albo inaczej, przejść przez tysiąc lat wielkich zwycięstw i wielkich porażek, przeżywszy okres kwitnięcia i upadku Litwa mogła donieść do współczesności przede wszystkim to, z czego jest dumny dzisiaj każdy naród. Litwinom udało się zachować swoją oryginalną kulturę, swój język i swoje tradycje, które w nasze dni zestawiają coś niewidzialne. Ludzie nazywają to « duch brzegu ». Właśnie on daje życie omszałym kamieniom starych zamków, zniszczonym łopatami wietrznych młynów i bursztynowymi koralami, zrobionymi po lekalampięćsetletniej dawności.

Głosowanie

Wybierzcie ocenę:  

Komentarze (5)

nikola


1 z 5

(08.03.2010)

ŻAL ŻAL ŻAL ŻAL

BOSIO

(01.02.2011)

DNO,DNO,DNO I JESZCZE RAZ DNO

rycho

(12.06.2011)

Jest wiele spraw w stosunkach polsko-litewskich,które niepozwalają na uznanie "staus Quo" stanu obecnego. Kompleksy i nie wyrównane kłamliwe oceny historii-to boli i przeskadza normalnie wspólżyć DZISIAJ !

marysia


1 z 5

(27.06.2011)

Zgadzam się z rychem. Chciałabym kiedyś doczekać się odfałszowanej historii dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy, która mówi o polskości i zwązku tych terenów z Polską przez wieki. Dzisiejsza Litwa wyrosła z kultury polskiej i nie ma historii Litwy bez połączenia z historią Polski. Pomija się większość faktów historycznych tego kraju. Dlaczego nie mówi się o Polakach wypędzonych ze swoich majątków, domów, zamordowanych, zesłanych na Sybir, żeby nie mogli domagać się swoich praw, żeby zamilki, żeby świat zapomniał, że to było państwo polskie. Wielki żal i smutek. Mam zaledwie 29 lat, ale czuję to, co moi dziadkowie - wypędzeni z Wileńszczyzny Polacy, którzy nigdy tam nie wrócili, ale całe życie tęsknili do kraju swej młodości.

M

(14.12.2012)

Litwa to piękny kraj, który warto zobaczyć (i nie tylko na zdjęciu w gazecie przy kolejnym artykule o prześladowaniu Polaków na Litwie). Kraj, który nie powstał z Polski, ani nie jest częścią Polski. Owszem kiedyś te dwa kraje łączyła unia, ale Litwa to Litwa. Nie rozumiem osoby wypowiadające się na ten temat, które nie wiedzą nic ani o faktach, ani o realiach panujących na Litwie. Zamiast wypisywać takie komentarze j.w. radzę podręczniki historii do ręki i czytać, czytać i jeszcze raz czytać! I w ogóle przyda się wiedza ogólna, a nie tylko to co się w mediach usłyszy. Gdzie ta życzliwość Polaków, o której się mówi na świecie? Nie lubimy Litwinów, nie lubimy Ukraińców, nie lubimy Rosjan, Białorusinów itd. itp. Wieczne żale i pretensje do wszystkich! W dodatku co ma do rzeczy to wszystko w stosunku do powyższego artykułu?

Kurs lita litewskiego

Euro 1 EUR  =  3.45 LTL
Dolar Amerykański 1 USD  =  2.84 LTL
Polskich złotych 1 PLN  =  5.03 LTL
z 31.12.2014 Więcej

Uwaga! Uwaga!
Polsko-litewski tłumacz online
Uwaga! Uwaga!