Wyszukiwarka hoteli dla odpoczynk w Palandze, Klajpedzie, Wilnie.

Zdjęcia Wilna

Wilno to zadziwiające miasto nie tylko dla Litwy ale też dla całej Europy. Dusza Wilna - część historyczna miasta, położona na lewym brzegu Niarisa (Wilia), zdobywała swoje formy stuleciami. Budynki starego miasta niosą na sobie ślady romańskiego stylu, gotyku, odrodzenia, baroku, klasycyzmu i modernizmu. Miasto nasycone przez muzea, świątynie, pomniki architektury i kultury. Od 1994 roku stare miasto litewskiej stolicy wniesione na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Na Katedralnym placu, obok soboru Świętego Stanisława i Świętego Władisława stoi dzwonnica soboru, a wcześniej wieża strażnicza rezydencji litewskich książąt - Dolnego zamka....
Przy podnóżu Zamkowej góry stoi plac Katedralny, sobór Świętego Stanisława i Świętego Władisława, a także dzwonnica soboru. Niedaleko widać przebudowę Dolnego zamka – rezydencje...
Przepiękny Kosćiół Świętego Rafała Archanioła w Wilnie leży się na prawym brzegu Niarisa, niedaleko od Zielonogo mostu. Budynek został zbudowany w 1702 - 1709 latach za...
Ulica Dominikona - jedna z centralnych ulic w starym mieście. W jednym z domów na tej ulicy żył jaskrawy działacz polityczny Litwy i słynny kompozytor - książę Michaił Kleofas...
Prospekt Giedymina (Giediminasa) to najważniejsza tętnica Wilna, przecinająca litewską stolicę od Katedralnego placu do zakrętu Niarisa. Tu znajduje się Rząd, Sejm, różne...
Na głównym placu Wilna, obok kościoła katedralnego stoi pomnik założyciela obecnej stolicy Litwy, wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Pomnik został stworzony przez...
Jeden z symboli Litwy i najważniejsza osobliwość Wilna staje się wieża Giedymina - kompleks umocnionego Górnego Zamka który zachujący się na górze Zamkowej z XIVw. W nasze dni...
Na górze Zamkowej zachowały się ruiny zamka Górnego zbudowanego wielkim księciem Litewskim Giedyminom. Liczy się, że w 13 wieku na tym miejscu istniał drewniany zamek, tak zaś...
Narodowy teatr dramatyczny Litwy jest jednym z najpopularniejszych w Wilnie. Zadziwiająca atmosfera tego miejsca, osobliwe dekoracje, zaczarowujące postawienia słynnych...
Narodowy muzeum Litwy został założony w 1952 roku, wykonując początkowo funkcję historycznoetnograficznego muzeum. Od 1965 roku. Muzeum narodowe Litwy położony u stóp góry...
Stare miasto - najpiękniejsza część stolicy Litwy, gdzie każda uliczka, każdy kamień i oddychają dawnymi czasami. Wileńskie stare miasto włącza w siebie 70 ulic i uliczek z 1487...
Kościół katedralny staje się najstarszym urządzeniem kultowym chrześcijan litewskich. Sobór został założony w 1251 roku w miejscu pogańskiej świątyni bogu burzy - Piarkunasu...

Kurs lita litewskiego

Euro 1 EUR  =  3.45 LTL
Dolar Amerykański 1 USD  =  2.84 LTL
Polskich złotych 1 PLN  =  5.03 LTL
z 31.12.2014 Więcej

Uwaga! Uwaga!
Polsko-litewski tłumacz online
Uwaga! Uwaga!